neděle 24. listopadu 2019

Mentální mapování prostoru

Opět přišlo moje téma. 😄 Šesťákům do celku o mapách vždy zařazuji úkol zmapovat svůj každodenní prostor. Konkrétně jde o mentální mapování prostoru z domova do školy. Cílem je tedy nakreslit svou každodenní trasu, přikreslit či okomentovat místa trasy (pomocí emodži :), :(, barev, vlastního stručného popisku, ...), případně nakreslit legendu a v neposlední řadě popsat, jak je trasa dlouhá a jak dlouho ji žákovi trvá ujít/ujet. Můj záměr je takový, že žáci se tím učí prostor zmapovat, uvědomit si světové strany, chápat rozložení objektů a vůbec orientovat se. Pochopitelně je neméně důležité vést je i k hodnocení prostoru, tedy k afektivitě. 

Mentální mapování prostoru - práce žáků

Žádné komentáře:

Okomentovat